Barnens händer bär upp vårt klot i Persåsen


Miljö och hållbarhet

Syftet med vårt miljö och hållbarhetsarbete är att det ska påverka hur vi ser på och agerar angående materialval, tillverkning, logistik, skötselråd, design och marknadsföring.
Även om vi konstant arbetar med hållbarhet i fokus, så är vi förstås medvetna om att även vår verksamhet har inverkan på miljön. Med hjälp av ett ansvarsfullt företagande strävar vi efter att minimera den negativa miljöpåverkan av vår verksamhet. Vi jobbar med målsättningen att säkerställa en verksamhet som har hållbarhet och ärlighet i samtliga led. Vi belönades 2019 med pris som Årets hållbara företag i Bergs Kommun av Länsförsäkringar, vilket vi mottog som ett bevis på att vi tänker rätt med vårt engagemang för hållbarhet i alla avseenden.

Naturmaterial: Wikners i Persåsen arbetar nästan uteslutande med förnyelsebara material som ingår i naturens ständigt pågående kretslopp. Vår tanke är att det ska synas och kännas att våra produkter är sprungna ur en förnyelsebara råvara som växer i skogarna omkring oss. Naturmaterial som t ex trä, stimulerar våra sinnen på ett behagligt sätt och är enkla att underhålla. Dessutom så åldras produkterna på ett naturligt och vackert sätt. Våra produkter är i allmänhet gjorda så att renovering och reparation är möjliga att utföra.

Trä och ytbehandlingar: Vi använder i stort sett uteslutande trä i våra produkter och då alltid med sitt ursprung i vårt närområde i Jämtland, och de träslag vi använder är framförallt, fura, gran, björk och sälg.
Den ytbehandling vi använder oss av är antingen en växtbaserad olja eller vattenburen lasyr utan skadliga lösningsmedel.

Tillverkning och logistik: Tillverkningen av våra sker endast i Persåsen utan användande av underleverantörer förutom på elkomponenter och beslag.
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Genom att välja FSC-märkt virke till våra möbler, bidrar vi till att stimulera hållbart förvaltad skog. Systemet bakom FSC (Forest Stewardship Council) är marknadsanpassat och drivs av efterfrågan från miljö- och etikmedvetna företag och kunder.

Wikners i Persåsen verkar för att inom hela logistikkedjan effektivisera transporterna och minimera klimatpåverkan utan att ge avkall på våra kunders förväntningar på leveransen. Vår ambition är att tillsammans med våra transportleverantörer minimera miljöpåverkan.

Skötsel och livslängd: Vi ser gärna att våra kunder ser köpet som en långsiktig investering och att de vårdar produkten så att dess livslängd ökar ytterligare. Vi använder så få olika material som möjligt för att underlätta såväl skötsel som eventuella reparationer och även framtida återvinning.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen